Upplysning genom VIRTUAL ARTS IN REALITY

Kulturuniversitet

Tre Kronor
 
BROBYTORNETS EMALJSKYLTAR ÄRO ÄKTA VARA.
Kunskapslyft utan byråkratiska kvarnstenar, Äkta insikter av God Kvalitet.
 

KULTURUNIVERSITETET
TAR MAN SIG INTE VIDARE GENOM FÖRDEFINIERADE
TJUGOPOÄNGSKURSER
PER TERMIN.
HÄR AVANCERAR MAN
PÅ EGEN HAND OCH I EGEN TAKT. MAN LÄR MER ÄN MAN TROR
MEN ÄVEN TRON HAR
SIN FUNKTION.
DET GÄLLER ATT TA
HAND OM DET MAN REDAN KAN.
TYST KUNSKAP, T.EX.historik - grunden för all förståelse.
Fryksdalens Kulturuniversitet var arbetsnamnet på den pedagogiska idé som föddes som ett litet frö 1974. I början av åttiotalet utvidgades det hela till en mindre planta. Denna växte, och dess rötter bildade goda nätverk. I samband med det matematiskt suspekta millennieskiftet manifesterade sig slutligen det hela i form av ett beslut om Brobytornets Återuppbyggnad. Plantan hade växt till en hel liten skog och kunde nu täcka behovet av virke såväl som energi. Det gäller att arbeta långsiktigt .

 
värderingar - har du hört talas om det?
Vi värderar samtiden efter följande Wittgensteinska måttstock:
Wittgensteins Tractatus
Förflutet Forskning Förnuft Folkbildning Framförhållning Fantasi Framtid . Sju fina F eller hur?


 
Sen gäller det att hitta något man svårligen hittar hos Wittgenstein:
Någon att tro på.
Religion på vårt vis KLICKA IN DIG
En fast princip, en övertygelse, en ideologi. Något man inte ruckar på eller säljer ut i första taget.
Det är sådant som gett världsreligioner möjlighet att överleva i tusende år.
Det är värre för vetenskapen. Just nu firar vi ju 100-årsminnet av Einsteins utputtande av Maxwell.

Relativitetsteorin tog död på eterteorin. Som alla redan trodde på. Som växthuseffekten.Vilken bakläxa!
Ännu värre blir det när vi kommer till politiken. Om nu ideologiena är döda som det sägs ibland
kan man ju börja undra över vad politikerna överhuvudtaget har på arenan att göra.
Den värsta konsekvensen av detta förfallssyndrom torde bli en fortsatt devalvering av det demokratiska
innehållet. Vitsen med rösträtten är ju redan borttagen. Det som är viktigast får vi inte längre rösta om.

Allra värst blir det när det handlar om Mammon. Där går det undan. swiss replica watches Med Trolösheten som norm hinner man rasera mycket mellan kvartalsrapporterna. Medan du läser denna rad förändras räntan 0,001% .
Vem behöver veta det och varför?

Det är här Brobygubben dyker upp.

Karisma - Målning av Tage Åsén - ingår i sviten TÅRTBITARNA

Redan under mellankrigstiden omtalades Brobygubben som en karismatisk person i övre medelåldern.
Tornfilosofen Brobygubben
Galjonsfigur, Tornfilosof, den maievtiska minimalismens mästare.
Många har undrat varför vi valt en så förhållandevis banal beteckning på en forskare och pragmatiker av världsklass. Att inte ens nämna vid namn... Brobygubben låter ungefär som en gammal trädgårdsmästare...
Skälen äro flera. rolex replica sale De viktigaste kan sorteras under rubrikerna LOKALPERSPEKTIV och TEMPUSPERSPEKTIV. För oss i Broby är det en självklar hederstitel, en respekt för den äldre generationens erfarenheter. rolex replica Vi behöver fler sanningar och färre sittriktigheter.
Avpersonifieringen har också sina skäl. Anonymitetens anakronismer äro strategiska.
Som service för den, vars huvudintresse är kön, har även instiftats ett ämbete som Brobygumma. Se GENUSPERSPEKTIV.

 

 

 

Mytiskt och sagolikt. Vi styrs av våra myter. Inte mycket att göra åt, eller?


KOGNITIV KULTURFOBI
     
På grund av sin karaktär kan icke alla teorier ens formuleras.
Kulturuniversitetet som sådant hyllar självfallet det fria ordets princip. Leve yttrandefriheten!
 
Mycket OvanligaMycket vanliga
Citatet: " Sanningen finns där - det är bara lögnen som man hittar på ..."

imaginära verkligheter
LADY DIE


     
Genusperspektiv - ur könets synvinkel
Nya Perspektiv för den som hakat upp sig på det där med kön.
Särskild träning kan medges i hanteringen av Kollektiva Substantiv (gruppord) och Flocknamn (oegentliga kollektiver)
       
Kasusperspektiv - ditt och mitt
Särskilt beaktande av genitivformerna "vems" och "vilkas".
       
Modusperspektiv - hur var det nu det var sagt?
Allt som kan göras kan också utsägas,eller?
På ett av tre sätt:
1: Säkert, verkligt
2: önskat, tänkt eller ovisst
3 : uppmaning,bön och befallning.

       

Bibliotek - Kunskapsgarderoben
Allt du kan tänka dig i kunskapsväg- Dagens boktips t.ex!

vetenskapsteori
OM VÅRA MENTALA VERKTYG
     
Tillbaks -- Back

Tower Explanations om du vill veta mer om varför och hur och när

       
©Tage Åsén 2006 All rights reserved -Last update 25 August, 2016 14:44
Contact INFO